Over Cupico

Corporate personality

Mensen zoeken verbinding.
Wat we belangrijk vinden, zoeken we bij anderen.
Zodat we onze waarden kunnen delen.

Na vele jaren bij grote bedrijven en KMO’s
in een wereld waar alles steeds vluchtiger wordt
en mensen vooral verlangen naar tijd en aandacht,
besloot ik anders om te gaan met professionele communicatie.

Ik ben creatieve communicatiespecialist en verhalenmaker voor organisaties
die het aandurven om hun menselijke kant naar voren te brengen
en via hun persoonlijk verhaal, waarden en geloof
mensen aan zich te binden en een draagvlak te creëren voor de toekomst.

Waar anderen het hebben over ‘Corporate identity’, heb ik het over ‘Corporate personality’.
De co in Cupico staat voor corporate en communicatie, voor cohesie en co-creatie.

Voorstelling Made in Kempen

Onder de naam nik-nak breng ik via een vzw tweetalige kinderboekjes uit om taalintegratie, meertaligheid en wereldburgerschap te stimuleren.

Chris Sterkens